We hebben 5 gasten online
Banner
Banner

Tarieven Praktijk voor Mondhygiene Vera Slaghekke

Hieronder vindt u de nieuwe tarievenlijst.


  

I Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek

C11 Periodieke controle € 21,00

C13 Probleemgericht consult € 21,00

II Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) € 12,39

M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) € 12,39

M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 12,39

M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24,87

M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,58

M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63

M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10

M61 * Mondbeschermer € 24,87

III Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 7,18

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,81

IV Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,25

T21 Grondig reinigen wortel, complex € 29,84

T22 Grondig reinigen wortel per element € 22,10

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 85,65

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële behandeling € 99,46

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,21

T41 Beperkt consult paradontale nazorg € 58,02

T42 Consult paradontale nazorg € 83,99

T43 Uitgebreid consult paradontale nazorg € 111,62

T44 Complex consult paradontale nazorg € 148,64

T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 146,43

T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 160,25
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl , dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl