We hebben 6 gasten online
Banner
Banner

  Jaarlijks scalen vermindert risico op hartritmestoornis Nieuw onderzoek toont aan dat het jaarlijks scalen van het gebit de kans op het ontwikkelen van boezemfibrilleren, een hartritmestoornis waarbij het hart onregelmatig en meestal sneller klopt, sterk vermindert. Boezemfibrilleren is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van een hartinfarct. Dit meldt Dentistry. Onderzoek Onderzoekers van de Taipei Veterans General Hospital in Taiwan deden onderzoek onder 29.000 vrijwilligers, ouder dan 60 jaar die eerder geen hartproblemen hadden. De resultaten van het onderzoek, gepubliceerd in het International Journal of Cardiology, laten zien dat mensen die hun gebit ten minste jaarlijks door een mondzorgprofessional laten scalen en polijsten 33% minder kans hebben op het ontwikkelen van een abnormale hartslag. En hoe frequenter de reiniging, hoe groter het voordeel blijkt te zijn. Apr 2013

 

AVG Privacy Beleid

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de komst van deze wet worden de regels rond de bescherming van persoons- cq. patiëntgegevens flink aangescherpt. Volgens de nieuwe privacywetgeving is het verboden om persoonsgegevens via een onveilige (e-mail)verbinding te verzenden of niet-anoniem te bewaren.

We zijn aangesloten bij Zorgmail. Binnen de zorg, ook binnen ziekenhuizen, is deze elektronische gegevensuitwisseling (specialistenbrieven, laboratoriumuitslagen, radiologieverslagen) al jaren een feit. Met Zorgmail kunnen wij veilig patiëntgevoelige informatie elektronisch met verwijzers en patiënt uitwisselen.